Wat doet Rondkomen.nl

STAP voor STAP zorgen voor

 1. bewustwording; door inkomen en uitgaven in beeld brengen
  Alle in- en uitgaven per maand worden in een digitaal programma ingevoerd.
   
 2. meting; door te vergelijken met uitkomsten bij soortgelijke situaties
  Alle bedragen worden getoetst aan richtlijnen die landelijk zijn opgesteld per soort huishouden, woning, leeftijd gezinsleden enz.
   
 3. daadkracht; door een Plan van Aanpak op te stellen
  In overleg worden persoonlijke keuzes gemaakt; hoeveel bezuinigen en op  welke uitgaven d.m.v. tips en adviezen
   
 4. volharding; door, indien gewenst,  te kiezen voor begeleiding tijdens de uitvoering
  Door middel van ondersteuning en regelmatige toetsing, online of door bezoek thuis, het Plan van Aanpak volgen.

Uit onderzoek blijkt: Inzicht en controle maakt gelukkig